Dodana: 11 kwiecień 2019 21:12

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2019 21:12

Obchody 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Sejneński złożył w dniu 11 kwietnia 2019 r. ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Obchody 100. Rocznicy Powstania Sejneńskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia
17 kwietnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączniku oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook