Dodana: 28 luty 2019 15:06

Zmodyfikowana: 28 luty 2019 15:06

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości – konkurs z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 28 lutego 2019r. Stowarzyszenie Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Ziemi Suwalskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 28 lutego 2019r. do dnia
06 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook