Dodana: 27 luty 2019 15:35

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 15:35

MY Z GAIKIEM, czyli ludowe tradycje wielkanocne z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 lutego br., Stowarzyszenie Miłośników Musica Sacra w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: MY Z GAIKIEM czyli ludowe tradycje wielkanocne z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 27 lutego 2019r. do dnia 05 marca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook