Dodana: 13 kwiecień 2021 13:11

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2021 13:11

„Militaria czasów XIX wieku” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

„Militaria czasów XIX wieku – zakup replik broni, ryngrafów, sztandaru oraz odznaczeń pułków tworzonych na terenie gminy Jedwabne i województwa podlaskiego w okresie zrywów niepodległościowych” to oferta na realizację zadania publicznego złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w czwartek (8.04) przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedwabieńskiej.

Flagi biało-czerwone

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 13 kwietnia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook