Dodana: 7 maj 2019 17:20

Zmodyfikowana: 8 maj 2019 10:37

„Historie w parafii zapisane” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych BIEBRZA w Jaminach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Historie w parafii zapisane” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 08 maja 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Pliki do pobrania

facebook