Dodana: 11 czerwiec 2018 11:07

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2018 11:07

„Gruzja - ziemia wybrana przez Boga” - oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 04 czerwca 2018 r. Parafia Prawosławna pw. Św. Męczennika Archimandryty Grzegorza złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Gruzja- ziemia wybrana przez Boga” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 913).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia
17 czerwca 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook