Dodana: 11 grudzień 2019 14:38

Zmodyfikowana: 11 grudzień 2019 14:38

„Boże Narodzenie. Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja” - konkurs z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 10 grudnia 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach Kossakachzłożyła ofertę na realizacjęzadania publicznego pn.: „Boże Narodzenie - Zwyczaje z wieczerzy – nasza tradycja”z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.).

Ilustracja do artykułu Tradycyjny stół wigilijny 2019-21.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11grudnia 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook