Dodana: 29 styczeń 2018 09:48

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2018 09:48

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2018 r. – Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Lp.

Nazwa zadania priorytetowego

Termin ogłoszenia konkursu

Termin realizacji zadania

Pula środków do rozdysponowania

Podmiot odpowiedzialny

 

 konkurs w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

Festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

380.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dziedzictwo, tradycja, tożsamość, w tym obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

200.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

140.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4

Przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

90.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5

Produkcja i prezentacja przedstawień w kraju i na arenie międzynarodowej

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

80.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 konkurs w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

 

1

 

Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej

(konkurs w formie regrantingu)

 

Styczeń 2018

 

marzec-grudzień 2018

 

50.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 konkurs w sferze działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 

 

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

Styczeń 2018

marzec-grudzień 2018

110.000 zł

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook