Dodana: 2 wrzesień 2020 09:51

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2020 09:51

Wyniki oceny trzeciej puli projektów w ramach 5. Naboru w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

Trzecie spotkanie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) dotyczące wyboru projektów, które zostały złożone w dniach 16 czerwca-3 lipca w ramach 5. naboru wniosków odbyło się 31 sierpnia. Podczas posiedzenia zatwierdzono 5 z 15 projektów. Kwota EFRR przeznaczona na nie wynosi ponad 3,9 mln euro.

Ilustracja do artykułu 538x0.jpg

Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazły się trzy z partnerami z naszego regionu:

- Wspólne działanie przeciwko transgraniczym zagrożeniom dla zdrowia, beneficjent Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie, dofinansowanie z Programu 491 454 euro.

- Wdrożenie metod rehabilitacji fizycznej dla grup szczególnie narażonych w obszarze przygranicznym, beneficjent Gmina Szypliszki, dofinansowanie z Programu 144 386 euro.

- Wzmocnienie transgranicznych stosunków społecznych, beneficjent Miasto Grajewo, dofinansowanie z Programu 316 138 euro

Dalsze decyzje dotyczące kolejnej puli złożonych projektów zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu WKM 23 września 2020 r.

 

*

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska otworzył 5. nabór wniosków 4 maja 2020 r. W sumie podczas pierwszego, drugiego i trzeciego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, dotyczących wyboru projektów, zatwierdzono 13 z 32 projektów. Kwota środków EFRR, która została przyznana tym projektom wynosi 7,8 mln EUR. Orientacyjne środki z EFRR dostępne w ramach 5. naboru wynoszą około 11,4 mln EUR. Niniejsze zaproszenie do składania projektów ma charakter ciągły, a wnioski można składać do czasu rozdysponowania środków, jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

Link do strony programu

oprac. Kamil Timoszuk

źródło: Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

facebook