Dodana: 16 wrzesień 2022 14:07

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2022 14:11

Ponad 980 tys. zł na Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem

Dotacja zostanie przeznaczona na utworzenie i prowadzenie Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem, usługi asystentów pomagających w codziennych czynnościach oraz przygotowanie dwóch mieszkań: wspieranego i wspomaganego. Ze wsparcia skorzysta 80 osób z terenu gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) tj. Białegostoku, Choroszczy, Juchnowca Kościelnego, Turośni Kościelnej, Łap, Wasilkowa, Dobrzyniewa Dużego, Czarnej Białostockiej, Zabłudowa i Supraśla. Decyzję o dotacji z funduszy europejskich dla tego przedsięwzięcia podjął w piątek, 16 września zarząd województwa.

Informacje o dotacji zawarte również w tekście

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie koncentrują się na pomocy osobom z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń rozwojowych oraz ich rodzinom.

Zaplanowano m.in. adaptację pomieszczeń na cele centrum oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. Sfinansowane zostaną także specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z autyzmem tj. udział w zajęciach terapeutycznych – terapia pedagogiczna, behawioralna, fizjoterapia. Z kolei opiekunowie wezmą udział w specjalnych warsztatach – „Rodzinne autonomie samodzielności".

- Centrum stanie się miejscem, gdzie bardzo duże wsparcie otrzymają osoby ze spektrum autyzmu i ich rodziny. To bardzo ważny projekt, gdyż takie zaburzenia należą obecnie do najczęstszych problemów rozwojowych. Jako samorząd województwa dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom równe szanse rozwojowe i dostęp do specjalistycznych usług – zaznaczał Artur Kosicki, marszałek województwa.

Przygotowane zostaną dwa mieszkania – wspierane i wspomagane. W każdym z nich przeprowadzone będą niezbędne prace remontowe i adaptacyjne, a także zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie. W pierwszym z nich zapewniona zostanie opieka osobom, których opiekunowie potrzebują odpoczynku, drugie przygotuje osoby w nim przebywające, pod opieka specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

W projekcie przewidziano także prowadzenie usług asystenckich. Usługa taka obejmie np. wsparcie w dotarciu m.in. do lekarza, do miejsc publicznych oraz asytowanie w tych miejscach, pomoc przy dojeździe do pracy czy szkoły.

Projekt został złożony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku i będzie realizowany do końca 2023 r. Jego cały koszt to ponad milion złotych.  

 

 

 

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook