Inne

 • 500 tys. zł na rozwijanie zainteresowań dla najmłodszych

  Ilustracja do artykułu Dekorowanie pierniczków-39.jpg
  2020-09-17 11:21:27

  Zarząd Województwa przyznał w czwartek (17.09) dotacje z funduszy europejskich, dzięki którym zostaną sfinansowane zajęcia dodatkowe w przedszkolach w siedmiu gminach województwa podlaskiego. Te zajęcia to m.in. doskonalenie języków obcych, zajęcia informatyczne, matematyczne, ale także zajęcia pobudzające kreatywność, ciekawość świata.

 • Blisko 10 mln zł na inwestycje w innowacje

  Ilustracja do artykułu Umowy na inwestycje (28 of 36).jpg
  2020-09-16 10:44:04

  Trzy podlaskie firmy - Kinga, Domel i Budrad otrzymają ponad 9,6 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację innowacyjnych inwestycji. We wtorek (15.09) marszałek Artur Kosicki podpisał umowy z przedstawicielami beneficjentów.

 • 7 mln zł dofinansowania dla podlaskich firm

  Ilustracja do artykułu próbówki, laboratorium, chemia.jpg
  2020-09-11 15:33:41

  Nieustanny rozwój – ponad 7 mln zł dla dwóch podlaskich firm. Dziś (10.09) zarząd województwa przyznał te pieniądze w ramach rozstrzygniętej I rundy konkursu na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego.

 • Blisko 30 mln zł na ekologiczne autobusy w Łomży

  Ilustracja do artykułu Polityką spójności po 2020 0.jpg
  2020-09-11 13:55:54

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał w piątek (11.09) środki na nowe ekologiczne autobusy. Dzięki tak dużemu wsparciu miasto Łomża zrealizuje projekt, poprzez który zostanie wdrożony nowoczesny system zrównoważonej mobilności miejskiej. Projekt został zgłoszony w ramach konkursu na strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF (Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) i będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020.

 • Wspólne stanowisko dotyczące przyszłości programu dla Polski Wschodniej

  Ilustracja do artykułu Telekonferencja Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP 2-2.jpg
  2020-09-08 11:39:01

  W trakcie dzisiejszego (04.09), zdalnego posiedzenia, Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP (ZWRP) podjęła Stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+. Obradom przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

 • Niemal 1 mln 230 tys. zł dotacji dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

  Ilustracja do artykułu CKU - podpisanie umowy o dotację.jpg
  2020-09-04 16:02:29

  Doposażenie kilku pracowni oraz szkolenia, warsztaty, staże dla słuchaczy, ale też nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku (CKU), to zakres projektu, który zostanie dofinansowany z funduszy unijnych. Umowę na dotację podczas piątkowej (04.09) konferencji podpisali marszałek Artur Kosicki oraz Bożena Krasnodębska, dyrektor CKU i Stanisława Kozłowska, skarbnik Miasta Białystok.

 • Wyniki oceny trzeciej puli projektów w ramach 5. Naboru w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2020-09-02 09:51:53

  Trzecie spotkanie on-line Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) dotyczące wyboru projektów, które zostały złożone w dniach 16 czerwca-3 lipca w ramach 5. naboru wniosków odbyło się 31 sierpnia. Podczas posiedzenia zatwierdzono 5 z 15 projektów. Kwota EFRR przeznaczona na nie wynosi ponad 3,9 mln euro.

 • Podlaski Pakiet Gospodarczy. Kolejny zastrzyk finansowy dla firm

  Grafika w kolorze niebieskim - mężczyzna pracujący przy laptopie. Na tym tle biało-niebieskie napisy Podlaski Pakiet Gospodarczy, 20 000 000 zł z Funduszy Europejskich dla 598 firm w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego
  2020-08-27 12:25:08

  598 firm otrzyma dotację na sfinansowanie tzw. kapitału obrotowego. W czwartek (20.08) pomoc w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego przyznał zarząd województwa.

 • Małe projekty, wiele korzyści. 700 tys. zł na dofinansowanie lokalnych projektów

  Ilustracja do artykułu OZE.jpg
  2020-08-27 12:18:13

  Blisko 700 tys. zł zarząd województwa przeznaczył w czwartek (27.08) na dofinansowanie lokalnych projektów.

 • Nabór na stanowisko Menadżer Projektu

  Ilustracja do artykułu interreg.jpg
  2020-08-20 15:35:03

  W ramach programu Interreg V-A Litwa - Polska Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie poszukuje osoby na stanowisko Menadżera Projektu.

facebook