Dodana: 8 wrzesień 2020 11:39

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2020 11:39

Wspólne stanowisko dotyczące przyszłości programu dla Polski Wschodniej

W trakcie dzisiejszego (04.09), zdalnego posiedzenia, Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP (ZWRP) podjęła Stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+. Obradom przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Telekonferencja Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP 2-2.jpg

Wrześniowe posiedzenie Komisji poświęcone było pracom nad projektem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+ na okres budżetowy Unii Europejskiej 2021-2027.

Treść stanowiska znajduje się poniżej.

***

W skład Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP wchodzą przedstawiciele samorządów województw Polski Wschodniej tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Marszałek Województwa Podlaskiego jest przewodniczącym Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP.


Marcin Nawrocki

facebook