Dodana: 4 maj 2021 13:23

Zmodyfikowana: 4 maj 2021 13:54

Pogotowie maturalne i zawodowe dla 120 uczniów

Prawie 1,9 mln zł dotacji otrzyma projekt Narodowego Forum Doradztwa Kariery, który dotyczy podniesienia kompetencji uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach. Umowa na to przedsięwzięcie została podpisana przez Wiesławę Burnos, członka zarządu województwa.

Długopisy leżące na umowie

W ramach projektu uczniowie suwalskiej szkoły wyrównają dysproporcje z przedmiotów zawodowych oraz maturalnych. Uzupełnią braki z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, chemii, fizyki, biologii i informatyki. Ci najbardziej zdolni, mogą liczyć na stypendia.

- Kolejni uczniowie nabędą umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zyskają nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez kursy, szkolenia, staże zawodowe i wyjazdy edukacyjne – zaznacza Wiesława Burnos. - Dzięki temu oferta szkoły będzie bardziej atrakcyjna i dostosowana  do potrzeb lokalnych pracodawców.

Z kolei szkolne warsztaty i pracownie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt, co pozwoli stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Nauczyciele tej szkoły również przejdą szkolenia. Podniosą swoje kompetencje w zakresie socjoterapii, kreatywności, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz nowoczesnych technologii. Koszt całego projektu to blisko 2 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich wyniesie prawie 1,9 mln zł. Realizacja przedsiewzięcia rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w październiku 2023.

Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook