Dodana: 10 marzec 2021 13:39

Zmodyfikowana: 10 marzec 2021 15:02

Nowa świetlica w gminie Kolno dzięki dotacji unijnej

Świetlica, która zostanie zbudowana w miejscowości Tyszki-Łabno (gm. Kolno), będzie służyła integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Umowę w tej sprawie podpisał w środę (10.03) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Józef Wiśniewski, Wójt Kolno oraz wicemarszałek Marek Olbryś podpisują umowę na sfinansowanie budowy świetlicy.

- Przy wsparciu funduszy europejskich mogą być realizowane inwestycje, tak ważne dla niewielkich miejscowości. Infrastruktura, która zostanie przystosowana do potrzeb mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, zapewni lepsze warunki do spotkań i do organizacji różnych ważnych wydarzeń - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Gmina na ten cel otrzyma prawie 400 tys. zł, a cała inwestycja będzie kosztować ponad 600 tys. zł. W ramach projektu zostanie zbudowana kontenerowa świetlica wiejska oraz zagospodarowany teren wokół; powstanie także parking na 15 stanowisk, dojazdy i chodniki oraz infrastruktura techniczna wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki.

- Dziś podpisaliśmy umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia, jakim jest budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyszki-Łabno. Jest to niewielka miejscowość, ale miejscowość, której mieszkańcy bardzo precyzyjnie określili swoje oczekiwania. Bardzo chcieli mieć taki budynek, w którym mogliby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Zwłaszcza, że przez ostatnie dziesięciolecia w miejscowości była szkoła podstawowa, której stan techniczny niestety nie pozwalał na jej użytkowanie. I ta sytuacja powodowała, że im bardzo brakowało takiego lokum, bazy, w którym mogliby się spotykać. Mieszkańcy na tę inwestycje bardzo czekają - podkreślił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

Ze świetlicy będą korzystać mieszkańcy gminy, w szczególności wsi Tyszki-Łabno. Będą to osoby bezrobotne, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Budynek ma się stać centrum aktywności lokalnej społeczności.

Dotacja pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Konkurs na takie działania zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Mlekiem Płynąca".

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red. Marcin Nawrocki
fot. Paulina Dulewicz

 

 

 

facebook