Dodana: 1 kwiecień 2021 10:19

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2021 10:19

Mniej osób bezrobotnych w gminach: Augustów i Płaska

Dzięki 1,3 mln zł dotacji z funduszy europejskich zostaną zrealizowane trzy projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych. W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego umowy w tej sprawie podpisali w środę (31.03) marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś.

Ilustracja do artykułu Zdjęcie Augustów.png

- Ten projekt pozwoli osobom bezrobotnym, nabyć kompetencje dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki temu będą mieć zdecydowanie mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Uczestnicy będą realizować również swoje pasje artystyczne, niwelować stres i uczyć się wykorzystywać własne zasoby i potencjał – podkreśla Marek Olbryś.

Dotację otrzyma Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie (SISG). Przeznaczy ją na trzy projekty, w których wsparcie otrzymają 72 osoby z gminy i miasta Augustów oraz gminy Płaska. Będą to uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Augustowie (CIS), jak też nowe osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w projekcie. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień, instruktora pracowni zawodowych oraz opiekuna – animatora zajęć CIS. Odbędą szkolenia i praktyki zawodowe, które po ukończeniu projektu zapewnią im znalezienie zatrudnienia na rynku pracy w firmach zewnętrznych lub utworzonych przez SISG miejscach pracy. Szkolenia i praktyki będą dopasowane do predyspozycji osób biorących udział w projekcie i do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

W ramach pracowni usługowej 

Uczestnicy będą angażowani do zajęć w następujących kierunkach: handlowy, hotelarski, opiekuńczy i remontowo-budowlany. 

W ramach pracowni gastronomicznej 

Uczestnicy będą angażowani do praktyk, które będą odbywały się w zapleczu gastronomicznym, połączonym z małą kawiarenką, które powstanie w budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 – siedzibie Centrum Integracji Społecznej, a także w ramach cateringów wykonywanych na zewnątrz. 

W ramach pracowni porządkowej i pielęgnacji zieleni 

Uczestnicy będą angażowani głównie do zleceń zewnętrznych przy usługach sprzątania i pielęgnacji zieleni – głównie na rzecz miasta. 

Działania przewidziane w projektach będą realizowane do lutego 2022 roku.

W ramach podpisanych umów zostanie przyznana dotacja w wysokości 1,3 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość całkowita trzech realizowanych projektów to ponad 1,6 mln zł. Zostały one zgłoszone w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Kanał Augustowski. 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Małgorzata Sawicka

facebook