Dodana: 27 sierpień 2020 12:18

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2020 10:26

Małe projekty, wiele korzyści. 700 tys. zł na dofinansowanie lokalnych projektów

Blisko 700 tys. zł zarząd województwa przeznaczył w czwartek (27.08) na dofinansowanie lokalnych projektów.

Ilustracja do artykułu OZE.jpg

Gmina Nowinka uzyska dotacje w wysokości blisko 500 tys. zł na montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych. Mieszkańcy gminy już wkrótce będą mogli wykorzystywać na własne potrzeby energię wyprodukowaną przez 30 kolektorów słonecznych umiejscowionych na ich budynkach. Inwestycja ta przyniesie wiele niewymiernych korzyści, tj. oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków mieszkalnych, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do niekorzystnych zmian klimatu. Realizacja tego typu projektu uniezależni w pewnym stopniu, gminę od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w energię. Projekt został zgłoszony w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski.

Natomiast Augustowskie Placówki Kultury będą realizować projekt Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu.

Główne cele projektu to rozwój działalności artystycznej, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozpropagowanie kultury ludowej. Aby zrealizować cele projektu zostaną zakupione: sprzęt nagłośnieniowy, podesty sceniczne, lokalne stroje ludowe oraz oprogramowanie do nagrywania i tworzenia materiałów audio. Zakupiony sprzęt pozwoli Augustowskim Placówkom Kultury na organizację koncertów, festynów na terenie całego miasta bez konieczności wynajmowania firm nagłośnieniowych. Projekt uzyska blisko 200 tys. zł dotacji w ramach naboru do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńskie.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego

facebook