Dodana: 19 listopad 2020 10:28

Zmodyfikowana: 19 listopad 2020 10:28

Konsultacje społeczne Programu Interreg NEXT CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027

Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne części strategicznej dokumentu programowego dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 "Interreg NEXT".

Ilustracja do artykułu image001.png

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag dotyczących proponowanych w ramach Programu rozwiązań. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji będą brane pod uwagę przez Wspólny Komitet Programujący odpowiedzialny za przygotowanie Programu NEXT.  

 

Konsultacje społeczne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych rozwojem pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego, w szczególności dla przedstawicieli władz centralnych, samorządów i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich.  

 

Konsultacje odbywać się będą na dwa sposoby:

 

- na stronie internetowej Programu, gdzie opublikowany zostanie dokument programowy oraz formularz on-line do komentowania,

 

- via spotkania konsultacyjne on-line 

 

2 grudnia 2020 r.  konsultacje prowadzone będą w języku polskim.  

 

Zarejestrować się można tutaj  

facebook