Dodana: 8 kwiecień 2021 10:25

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2021 10:25

Dotacje na lokalną edukację i rekreację

Wyższa jakość nauczania w ośmiu szkołach: w Sokołach, Bruszewie, Tykocinie, Uhowie, Płonce Kościelnej, Łupiance Starej, Złotorii i w Radulach oraz miejsce do rekreacji i sportu w Mielniku - te przedsięwzięcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym, jakie przyznał Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

Kwota 450 tys. zł na niebieskim tle

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi w partnerstwie z gminami: Sokoły, Tykocin, Łapy i Choroszcz zrealizuje projekt zatytułowany „Narwiańska Akademia Wiedzy”.

Wyrównywanie szans

Ma on poprawić jakość kształcenia w Szkole Podstawowej(SP) im. Adama Mickiewicza w Sokołach, SP w Bruszewie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie, SP im. Hugona Kołłątaja w Uhowie, SP im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej,  SP w Łupiance Starej, SP w Złotorii oraz SP w Radulach.

- Skorzysta z niego 160 uczniów i 40  nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i matematyczno-przyrodnicze, z kolei nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i cyberbezpieczeństwa. W szkołach zostaną doposażone też pracownie - wymienia Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. - To znacznie poprawi jakość kształcenia w tych szkołach i pozwoli wyrównać szanse dzieci z mniejszych miejscowości w stosunku do ich rówieśników w dużych miastach.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 483 tys. zł, a dotacja z funduszy europejskich pokryje blisko 459 tys. zł. Projekt wpłynął w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Czas na rekreację

Z kolei gmina Mielnik zmodernizuje teren po byłym przedszkolu w Mielniku. Po remoncie powstanie tu ogólnodostępne miejsce do rekreacji i sportu. Zostaną tu zastosowane rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu, a będą to m.in.: kosze na odpady segregowane, instalacje fotowoltaiczne, zasilające monitoring oraz oświetlenie terenu. Powstaną również hotele dla owadów.

Kwota 400 tys. zł na niebieskim tle

Inwestycja zostanie zrealizowana do września 2021 roku. Kosztować będzie 593 tys. zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 392 tys. zł. Projekt został wyłoniony w ramach naboru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

facebook