Dodana: 29 kwiecień 2021 11:50

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2021 11:50

Blisko 1,3 mln zł dotacji dla mieszkańców gminy Hajnówka

Dawna świetlica wiejska będzie teraz służyć osobom starszym, a osoby w trudnej sytuacji życiowej wezmą udział w szkoleniach zawodowych - te przedsięwzięcia zostaną zrealizowane z funduszy europejskich, dzięki podpisanym w środę (28.04) umowom. Ze strony samorządu województwa podpisali je: marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałek Marek Olbryś.

Marek Olbryś podpisuje umowę o dofinansowanie

Gmina Hajnówka rozbuduje i przebuduje budynek dawnej świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie. Po remoncie zostanie tam utworzony dom dziennego pobytu, który zostanie również odpowiednio wyposażony. Placówka będzie działała w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Ten dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek zapewni wsparcie 20 osobom z gminy.

- Dzięki tej inwestycji, starsi mieszkańcy gminy zostaną objęci fachową opieką. Budynek, dzięki funduszom unijnym, będzie odpowiednio wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Takie placówki są bardzo potrzebne z uwagi na to, że seniorzy stanowią bardzo dużą grupę społeczną i potrzebują opieki – podkreślił Marek Olbryś.

Będzie to placówka wsparcia dziennego zapewniającą osobom starszym, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego nie są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Inwestycja wyniesie 874 tys. złotych, z czego dofinansowanie sięgnie 540 tys. złotych.

Długopisy leżące na umowie o dofinansowanie

Z kolei miasto Hajnówka otrzyma ponad 700 tys. zł dotacji z funduszy unijnych na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli ludzi biednych, chorych, w trudnej sytuacji życiowej. Zrealizuje ten projekt wspólnie z Hajnowskim Stowarzyszeniem „Sami Sobie”, dzięki temu 45 osób znajdzie pomoc w Klubie Integracji Społecznej „Kurnik”. Dla każdej z tych osób zostanie przeprowadzona diagnoza społeczno-zawodowa, uwzględniająca indywidualne predyspozycje i potrzeby. Podopieczni tej instytucji wezmą udział w kursach zawodowych, warsztatach edukacyjnych i wielu innych zajęciach.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 802 tys. zł, a dofinansowanie pokryje 730 tys. zł.

Oba projekty zostały zgłoszone do konkursu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Przyznane środki pochodzą z funduszy europejskich.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook