Dodana: 9 kwiecień 2021 12:47

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2021 12:47

22,5 mln zł na inwestycje w onkologię, urologię i ortopedię

Nowe poradnie, modernizacja oddziałów szpitalnych, specjalistyczny sprzęt medyczny - trzy szpitale w regionie otrzymają dotacje z funduszy europejskich. Przyznał je Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w czwartek, 8 kwietnia.

Grafika z napisem: Prawie 8 mln zł z funduszy europejskich na remont oddziału urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddziału ortopedyczno - urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zostaną wyremontowane dwa oddziały: oddział urologii onkologicznej i ogólnej oraz oddział ortopedyczno-urazowy w budynku nr 5 przy ul. Skłodowskiej-Curie 25. Oddziały zostaną również dostosowane do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu szpital kupi także aparat RTG z ramieniem C na oddział urologii oraz aparaturę medyczną na ortopedię. Blok operacyjny, na którym przeprowadzane są operacje ortopedyczne i traumatologii ruchu, zostanie nowocześnie wyposażony. Inwestycja będzie gotowa pod koniec 2022 roku. Ma kosztować 12,2 mln zł, a dotacja pokryje blisko 8 mln zł.

Grafika z napisem 6 600 000 z funduszy europejskich na zakup sprzętu medycznego dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznej oraz oddziału anastezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Ogólnym w wWysokiem Mazowieckiem

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wybuduje i doposaży pracownię rezonansu magnetycznego. Kupi też aparat RTG i zaadaptuje pomieszczenie na potrzeby pracowni, w której będą wykonywane badania tym aparatem. Poza tym, placówka kupi sprzęt medyczny dla oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Utworzy również poradnię chirurgii ręki. Inwestycja zakończy się w październiku 2022 roku i ma kosztować 8,4 mln zł. Dotacja pokryje 6,6 mln zł.

- Inwestycje, na które przyznaliśmy dziś dotacje unijne, znacznie poprawią dostęp do usług medycznych mieszkańców województwa. Placówki medyczne wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, dzięki czemu diagnostyka będzie szybsza i dokładniejsza. Przebudowane zostaną oddziały szpitalne, poradnie. Te inwestycje na pewno poprawią jakość leczenia - wylicza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Grafika z napisem 8 000 000 z funduszy europejskich na modernizację budyko w Białostockim Centrum Onkologicznym

Natomiast Białostockie Centrum Onkologii zmodernizuje i przebuduje budynek nr 5, w którym przeprowadzana będzie radioterapia i rehabilitacja onkologiczna. Zostanie tam usytuowany zakład radioterapii – przychodnia medyczna, zakład brachyterapii oraz zakład rehabilitacji onkologicznej. Placówka kupi też tomograf komputerowy. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii, brachyterapii, teleradioterapii i rehabilitacji onkologicznej. Wartość tej inwestycji sięga 21 mln zł, a dofinansowanie wynosi prawie 8 mln zł. W marcu 2023 roku modernizacja się zakończy.

- Komfort pacjentów leczonych onkologiczne jest niezmiernie ważny. Musimy dołożyć wszelkich starań, by radioterapia i rehabilitacja onkologiczna były powadzone w jak najlepszych warunkach - podkreśla marszałek Artur Kosicki.

- W obecnym czasie każde wsparcie finansowe przekazane na potrzeby szpitali ma ogromne znaczenie. Zapewnienie dla pacjentów placówek medycznych dostępu do nowoczesnej opieki zdrowotnej jest dla nas priorytetem. Bo to właśnie ich zadowolenie z uzyskanej pomocy przy walce z chorobą jest tu najważniejsze – dodaje członek zarządu Marek Malinowski.

 

Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

tekst.: Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Półtorak

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook