Dodana: 18 styczeń 2007 12:31

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 12:31

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa Mierzwińskich w HajnówceMuzeum Kowalstwa i Ślusarstwa istnieje od 25 lipca 2003 r. Powstało z inicjatywy Pana Stanisława Mierzwińskiego na bazie rodzinnej kuźni, założonej w 1927 r. Eksponaty muzeum to: narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, modele pieców typu dymarka, urządzenia niezbędne do wyrobu żelaza z rud darniowych, żużle po piecowiskach z okresu prehistorycznego, maszyny i urządzenia rolnicze. Zbiory ogółem liczą 586 sztuk. Zbiór muzealiów jest darowizną dziadków i pradziadków, niektóre eksponaty są wypożyczone z innych muzeów. Muzeum posiada też pracownię konserwatorską. Dogodne położnie na skraju Puszczy Białowieskiej sprawia, iż muzeum jest chętnie odwiedzane przez turystów. Zbiory są udostępniane osobom indywidualnym, grupom zorganizowanym i młodzieży szkolnej. Prowadzone są także warsztaty edukacyjne i lekcje historii, festyny i pikniki archeologiczne. Muzeum jest członkiem Świętokrzyskiego Dziedzictwa Przemysłowego, opiekę merytoryczną sprawuje Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie. Działalność Muzeum jest przykładem wielkiej pasji i kultywowania tradycji rodzinnych właściciela. Umiejętności nabyte od pradziada, dziada i ojca sa nadal przekazywane w formie opowiadania odwiedzającym hajnowskie muzeum. Muzeum to miejsce, w którym można zetknąć się z historią, spróbować własnych sił w pracy w kuźni i wytopić rudy żelaza. Warsztaty i festyny archeologiczne przybliżają tajemnice tradycyjnego kowalstwa, wytopu rudy żelaza w ziemnych piecach dymarskich.

Działalność Muzeum to swoistego rodzaju hołd dla przodków, a zarazem próba przybliżenia młodym ludziom historii jednego z ginących zawodów – zawodu kowala. Muzeum jest miejscem, które wpisało się w koloryt Hajnówki i okolic.

 

facebook