Dodana: 2 czerwiec 2020 14:48

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2020 09:01

Podmioty realizujące szkolenia stażystów na terenie województwa podlaskiego

Zestawienie podmiotów realizujących w 2020 roku szkolenia stażystów na terenie województwa podlaskiego, z którymi Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał umowy na przeprowadzenie szkoleń stażystów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Ilustracja do artykułu szpital-1.jpg

Ratownictwo medyczne
Lekarze dentyści
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
15-874 Białystok ul. Poleska 89

Ratownictwo medyczne
Lekarze
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1

Transfuzjologia kliniczna
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
15-950 Białystok ul. M. Skłodowskiej Curie 23

Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie chorych na AIDS
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
15-540 Białystok ul. Żurawia 14

Bioetyka, Orzecznictwo, Prawo medyczne
Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku
15-085 Białystok ul. Świętojańska 7

Umowa zostanie podpisania w IV kwartale br.

facebook