Dodana: 18 grudzień 2020 13:36

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2021 13:08

Obradowało Forum Podlaskich Rad Seniorów

O planowanych działaniach w przyszłym roku, a także osiągnięciach, jakie udało się dotychczas zrealizować dyskutowano podczas piątkowego (18.12) Forum Podlaskich Rad Seniorów. Konferencja odbyła się pod hasłem „Tworzymy standardy jakości pracy i przejrzystości działania” i została zrealizowana w formie online.

Zrzut ekranu. Kilkanaście okienek z osobami biorącymi udział w spotkaniu online.

- Życzę nam wszystkim dobrego programu, dobrej integracji, chociaż przez ekran komputera. Mam nadzieję, że zdołamy porozmawiać o przyszłości rad seniorów w roku 2021 i jeszcze dalej  otworzyła spotkanie Bożena Bednarek, koordynatorka Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów.

Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w imieniu marszałka Artura Kosickiego i Beaty Zadykowicz, pełnomocniczki Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Osób Starszych, opowiedziała o przyszłości podlaskich rad z perspektywy gospodarza regionu.

Marszałek, jako osoba zaangażowana w sprawy seniorów zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nic nie przeszkodziło w dalszym funkcjonowaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w roku przyszłym. Dodatkowo zadeklarował, że będą podejmowane działania, mające na celu zapewnienie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na potrzeby środowiska osób starszych.

Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów

W dalszej części spotkania podsumowano sztandarowy projekt Stowarzyszenia Szukamy Polski, w ramach którego powstał Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów (OWPRS). I choć pandemia bardzo utrudniła realizację zaplanowanych działań, większość z nich udało się wykonać.

W projekcie udział wzięło 15 rad seniorów (wszystkie, oprócz rady z Białegostoku). Złożyły się na niego szkolenia, doradztwo, coaching w różnej formie. Udało się zrealizować m.in. 10 wizytówek filmowych oraz filmową relację z przebiegu projektu. Wydawana jest też gazeta "Senior Podlaski".

Poradnik kompendium wiedzy dla seniora

Jednym z ważniejszych zamierzeń Ośrodka było przygotowanie poradnika, czyli swoistego kompendium wiedzy dla rad seniorów. Znajdują się w nim m.in. składy poszczególnych rad, kontakty mailowe, informacje o działalności, a także wskazówki dotyczące m.in. sposobów na pozyskanie funduszy. Wersja online publikacji dostępna jest na stronie Podlaski Senior.

Działania promocyjne i wykorzystanie voucherów

O promocji i voucherach opowiedział Jan Oniszczuk, prezes Stowarzyszenia Szukamy Polski.

- Program voucherowy wyraźnie nam się udał. Dzięki niemu zostały poczynione zakupy, które wpływają na rozwój poszczególnych rad. Udało nam się zaspokoić część potrzeb, a część wywołać i poradzić, co jeszcze mogłoby dobrze im służyć mówił Oniszczuk.

Masz radę masz głos!

Maria Lauryn, członek zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, sekretarz Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i wiceprzewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, podkreślała, że główną misją rad seniorów jest „aktywne uczestniczenie w budowaniu siły głosu seniorów i skuteczna reprezentacja na szczeblu administracji państwowej”.

- Masz Radę masz głos!  mówiła Lauryn.

Standardy jako zbiór wskazówek dla seniorów

Łukasz Cieśliński, wiceprezes zarządu Pracowni Pozarządowa z Koszalina, omówił standardy Podlaskich Rad Seniorów. 

- Standardy mają łączyć was wszystkich, powinniście być zespołem. W waszych radach bardzo ważne jest, by ułożyć sobie komunikację wewnętrzną tak, żeby te kontakty faktycznie były między sobą. Komunikacja wewnętrzna, promocja działań od tego należy zacząć mówił.

Podkreślał też, że w momencie, kiedy rady istnieją jako formalnie powołany zespół, nadaje to im podmiotowość i pewną rangę. Zyskują przestrzeń i od nich zależy, jak z niej skorzystają.

Spotkanie online zakończyła emocjonująca dyskusja, podczas której poruszono m.in temat szczepień. Życzono też sobie nawzajem zdrowych, wesołych świąt.

Na terenie Podlaskiego istnieje 16 rad seniorów 8 gminnych, 7 miejskich i jedna - Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego o zasięgu wojewódzkim. Łącznie  165 osób, które społecznie działają na rzecz mieszkańców regionu powyżej 60. roku życia.


Anna Augustynowicz


facebook