Dodana: 25 kwiecień 2019 09:23

Zmodyfikowana: 25 kwiecień 2019 09:24

Ogrodoterapia w więzieniu

Ogród w zamkniętym zakładzie karnym uprawiany przez więźniów z wieloletnimi wyrokami? Czemu nie? Od kilku lat Zakład Karny w Czerwonym Borze z powodzeniem realizuje nowatorski program readaptacji więźniów pt. „Psycho BHP” wykorzystujący założenia hortiterapii. Właśnie ruszyła kolejna jego edycja.

Trzech mężczyzn podczas prac w ogrodzie więziennym

Po raz pierwszy został uruchomiony w 2012 roku i do tej pory uczestniczyło w nim już blisko 100 skazanych. W zamyśle adresowany był do skazanych ze skłonnościami do autoagresji, zagrożonych samobójstwem. Z czasem grupa skazanych poszerzona została o tych z najdłuższymi wyrokami. Uczestniczą w nim m.in. skazani na dożywotnie pozbawienie wolności.

Badania grupy kończącej cykl zajęć jednoznacznie wskazują na zmniejszenie poziomu depresyjności i poziomu stresu u uczestników Programu. Pozwala on też na widoczne zmniejszenie ryzyka związanego z autoagresją i tendencjami samobójczymi skazanych.

Skuteczność Programu wysoko ocenili eksperci przyznając jego autorce, kpt. Marcie Bognie Perkowskiej z czerwonoborskiej jednostki, pierwsze miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności.

Więzienie, zwłaszcza typu zamkniętego, mocno ogranicza sferę komfortu psychicznego człowieka. Dla funkcjonariuszy Służby Więziennej ważne jest, aby skazany odbywający karę pozbawienia wolności, odbywał ją w sposób humanitarny. Higiena psychiczna osób w izolacji przekłada się też bezpośrednio na bezpieczeństwo pełnienia służby przez funkcjonariuszy SW.

źródło: rzecznik podlaskiej SW, opr. ms

facebook