Dodana: 6 maj 2015 11:54

Zmodyfikowana: 6 maj 2015 11:54

Mandat za chodzenie po pasie drogi granicznej

Funkcjonariusze z Placówki SG w Białowieży ukarali 5 maja br. mandatami karnymi dwie osoby za naruszenie zakazu wejścia na pas drogi granicznej i przekroczenia granicy wbrew przepisom. Tuż po 18.00 patrol Straży Granicznej ujawnił ślady wejścia na pas drogi granicznej i przekroczenie linii granicy przez dwie osoby.

Poinformowano stronę białoruską, która potwierdziła ślady po swojej stronie. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, iż sprawcami przekroczenia granicy wbrew przepisom byli obywatele Szwecji mieszkający czasowo w Białowieży. Mężczyźni przyznali się do popełnionego wykroczenia. Zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 500 zł każdy.
Od początku maja funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ukarali mandatami karnymi 7 osób za naruszenie zakazu wejścia na pas drogi granicznej i przekroczenie granicy wbrew przepisom.
Niezastosowanie się do zakazu przekroczenia granicy państwowej w miejscach niedozwolonych czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł - art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń. Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).
W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice informujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi granicznej. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej czuwają nad tym aby przepisy te były przestrzegane.

źródło: rzecznik prasowy
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

facebook