Dodana: 11 wrzesień 2019 11:57

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2019 11:57

„Karolinka” od Królowej Wąsosza

Świat pełen ciepła, radości i humoru, a to wszystko okraszone uroczymi ilustracjami – Jadwiga Solińska, wybitna artystka ludowa, mieszkanka naszego regionu wydała właśnie zbiór wierszyków dla najmłodszych -”Karolinka”.

Ilustracja do artykułu Książka Karolinka-3.JPG

Jadwiga Solińska jest wybitną artystką ludową. Urodziła się 1 stycznia w 1929 r. w Wąsoszu Grajewskim, gdzie mieszka i tworzy do dziś.
Pisać zaczęła pod wpływem doświadczeń zesłania syberyjskiego ( 1940-46).

Całe życie pracowała na roli, zajmując się równocześnie twórczością artystyczną. Jest autorką wierszy i przekazów prozatorskich, zajmuje się plastyką obrzędową, występuje jako gawędziarka. Od 1988 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jej eksponaty obrzędowe wystawiano w wielu miastach Polski oraz w Bułgarii, Niemczech i Szwecji.

Otrzymała dyplomy Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Łomżyńskiego, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Order Serca Matkom Wsi, Nagrodę Zygmunta Glogera, Nagrodą im. O. Kolberga, Srebrnym Medalem Gloria Artis, Gwiazda Łowicką. Jadwiga Solińska jest też laureatką Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego. Była też laureatką Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury.

Gmina Wąsosz przyznała jej symboliczny tytuł Królowej Wąsosza.

notka  biograficzna na podst.  www.solinska.pl
oprac. ak


facebook