Dodana: 30 październik 2019 09:17

Zmodyfikowana: 30 październik 2019 09:17

Hajnówka pod pogodnym znakiem

Konkurs na znak dla Hajnówki, zorganizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządo-wych oraz Miasto Hajnówka wygrała Agata Łuksza. Graficzka z Hajnówki pokonała 64 profesjonali-stów i amatorów z całej Polski, którzy nadesłali w sumie 90 prac. Wyniki ogłoszono 28 października w Hajnowskim Domu Kultury.

Ilustracja do artykułu Prof.J.Perszko_po_prawej_Laureatka.jpg

- Nawiązanie do istniejącego logotypu miasta było jak najbardziej zamierzone. Chciałam, by znak z nim korespondował i był  jego dynamiczniejszą, bardziej energetyczną i pogodniejszą wersją – mówi autorka zwycięskiego projektu, która na co dzień prowadzi Pracownię Bobra. Przyznała, że do udziału w konkursie namówili ją znajomi: - Zarwałam weekend i w ostatniej chwili wysłałam swoje zgłoszenie. Kiedy zadzwonił telefon z urzędu z informacją, że wygrałam, w pierwszej chwili pomyślałam czy aby nie zalegam z jakimiś opłatami.

Główna nagroda, którą zdobyła wynosi 4 tys. złotych. W jej prostym logo można się doszukać nawiązań do lokalnej architektury i podlaskiej ornamentyki, do ludowego rękodzieła i oczywiście do przyrody. Widać na nim liście, słońce, krzyż, który nie jest przypisany do tylko jednego z chrześcijańskich kultów.

Konkursowe jury przyznaje, że było bardzo zdziwione, ale pozytywnie, kiedy już po dokonaniu wyboru, otworzyło kopertę o numerze 43 i zwyciężczynią okazała się Hajnowianka.

-  Nie miało to nasz werdykt żadnego wpływu, ale to zamienne, że tak właśnie się stało – komentował  przewodniczący jury prof. Jarosław Perszko, artysta, prorektor Politechniki Białostockiej. – Wybraliśmy trzy ciekawe projekty, ale nasza decyzja była jednoznaczna. Zwycięska praca była bezkonkurencyjna. Przy bardzo uproszczonej formie graficznej niesie ogromny potencjał przekazu.

Prof. Perszko podkreślał, że poziom był bardzo wysoki. Dlatego przyznano jeszcze dwa wyróżnienia. Otrzymali je Błażej Krzepina ze Szczecina i Maciej Burda z Poznania. Organizatorzy nie spodziewali się, że na konkurs napłynie aż 90 prac z różnych stron Polski.

- Okazało się to też znakomitą promocją dla miasta – przyznała Magdalena Chirko, członek jury i przedstawiciel Urzędu Miasta w Hajnówce. – Wiele osób musiało wejść na stronę, przeczytać regulamin, zobaczyć co się u nas dzieje, czym żyjemy.

Konkurs ogłoszono w ramach trzyletniego międzynarodowego  projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji- doświadczenia z Reggio Emilia” realizowanego przez OWOP we współpracy z Urzędem Miasta Hajnówka. Jego celem jest zaktywizowanie lokalnych organizacji społecznych i zaangażowanie ich w rewitalizację zagrożonego degradacją miasta. Znak graficzny zaprojektowany przez Agatę Łukszę posłuży głównie do sygnowania produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej, które działają na terenie Hajnówki.

- Laureatka doskonale pokazała to podczas swojej prezentacji. Logotyp może się znaleźć np. na wydawnictwach, w filmach, rękodziele czy na wyrobach spożywczych, np. miodach, herbatach  itd. – wyjaśnia Katarzyna Łotowska, prezes OWOP, który jest liderem projektu. – Chcielibyśmy, by mieszkańcy miasta z chęcią z niego korzystali i utożsamiali się z jego przekazem. Przy takim pogodnym i ciekawym motywie jest na to duża szansa. 

 

 

facebook