Dodana: 9 luty 2016 13:29

Zmodyfikowana: 9 luty 2016 13:29

Pracownicy Przewozów Regionalnych z Podlasia współtworzą „Mapę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku”

W piątek, 5 lutego br., pracownicy Oddziału Podlaskiego Przewozów Regionalnych spotkali się z funkcjonariuszami Komisariatu Policji oraz Komendy Miejskiej w Białymstoku w ramach konsultacji społecznych nad „Mapą zagrożeń bezpieczeństwa i porządku”.

Ilustracja do artykułu P2050005.JPG

Celem powstającej mapy jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Większość społeczeństwa nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń w swojej okolicy, a ta wiedza ma przecież istotny wpływ na stopień poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.

W spotkaniu udział wzięła większość obecnych w tym dniu pracowników. Wypełniali oni anonimową ankietę, dotyczącą m.in. poczucia bezpieczeństwa oraz oczekiwań od tworzonej mapy zagrożeń. Wskazywali, jakie dane i w jaki sposób powinny być przedstawiane oraz jakie kanały informacyjne powinny być do tego wykorzystywane. 

Stworzone i systematycznie aktualizowane mapy, powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji Policji, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów, pozwolą na przedstawienie społecznościom lokalnym rodzaju zagrożeń i ich skali. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

facebook