Rozstrzygnięcia

 • Rozstrzygnięcie oferty „Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Futaslu +35 o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”

  Ilustracja do artykułu Inauguracja roku w Bielsku-48.jpg
  2020-08-12 14:44:53

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Otwarte Mistrzostwa Podlasia w Futaslu +35 o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego” przez Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe Helios Białystok.

 • Rozstrzygnięcie oferty „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej”

  Ilustracja do artykułu stadion-009.jpg
  2020-08-12 14:25:12

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Podsumowanie i Turniej Mistrzów XXV edycji Podlaskiej Szachowej Ligi Szkolnej” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok.

 • Zawody dzieci i młodzieży w narotrolkach - rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu 538x0.jpg
  2020-07-24 10:20:03

  Podlaska Federacja Sportu zorganizuje wojewódzkie zawody sportowe dla młodzieży i dzieci w nartorolkach. Przedsięwzięcie obejmuje też przygotowanie zawodników do udziału w turnieju.

 • Miting Łomżyński - rozstrzygnięcie konkursu z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 3.jpg
  2020-07-24 10:01:15

  W ramach przedsięwzięcia Ludowy Łomżyński Klub Sportowy Prefbet Śniadowo Łomża na przełomie lipca i sierpnia zorganizuje ogólnopolski miting lekkoatletyczny. W zawodach planowany jest udział około stu uczestników.

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

  Ilustracja do artykułu structure-1426309_1920.jpg
  2020-05-04 09:01:11

  Zarząd Województwa Podlaskiego 28 kwietnia 2020 r. podjął Uchwałę Nr 127/1954/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert – Podlaska Federacja Sportu

  Ilustracja do artykułu cross-country-skiing-2065439_1280 (1).jpg
  2020-01-15 11:33:32

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowy, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym w 2020 roku” przez Podlaską Federację Sportu.

 • „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” - rozstrzygnięcie

  Ilustracja do artykułu Night of White Bears VI.jpg
  2019-12-11 14:50:44

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych” przez Podlaską Federację Sportu.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert - Klub Sportowy Białystok

  Ilustracja do artykułu 538x0 (1).jpg
  2019-12-04 12:37:41

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Klubowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie” przez Klub Sportowy Białystok.

 • „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” - rozstrzygniecie

  Ilustracja do artykułu karate.jpg
  2019-11-14 10:28:53

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „International Budukai Polska – Międzynarodowe Mistrzostwa 2019” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.

 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Ilustracja do artykułu sport-1201014_960_720.jpg
  2019-11-07 10:42:54

  Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2019 r. udzielił dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Podlaskiej Federacji Sportu na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w 2018 r. w Systemie Sportu Młodzieżowego” w wysokości 170.000,00 zł.

facebook