Dodana: 31 styczeń 2017 08:32

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2018 10:58

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe w 2017 r.

Nagrody przyznane są w następujących kategoriach: najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec niepełnosprawny, najlepszy trener oraz za całokształt działalności w zakresie sportu.

Ilustracja do artykułu leszczynski-pix.jpg

Jak informuje Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nagrodę może otrzymać osoba fizyczna:

1)      za osiągnięte wyniki sportowe w:

a)      międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich;

b)      międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach osób niepełnosprawnych;

c)      współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu.

2)      za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

3)      w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.

 

Wniosek (do pobrania w załączniku)

Oświadczenia do przetwarzania danych (do pobrania w załączniku)

Regulamin określający warunki oraz tryb przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (do pobrania w załączniku)

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook