Dodana: 8 styczeń 2009 13:22

Zmodyfikowana: 24 listopad 2020 11:48

Gmina Stawiski

    Burmistrz Stawisk - Agnieszka Rutkowska

    Urząd Miejski w Stawiskach

    Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

    tel 86 278 55 11, fax. 86 278 55 33

    e-mail: sekretariat@stawiski.pl

    link do strony internetowej gminy 

 

 

Dane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 7022
Powierzchnia: 165,5 km2

 

Adres urzędu:
Urząd Miejski w Stawiskach
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski   
tel. (086) 278 55 11   
fax. (086) 278 55 33   
e-mail: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl   
www.stawiski.pl

Ośrodek Kultury:
Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach
ul. Krótka 4
18-520 Stawiski

Biblioteka:
Biblioteka Publiczna w Stawiskach
Ul. Polowa 22
18-520 Stawiski

Osiągnięcia w postaci realizacji projektów:

1) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stawiski   

 • Źródło pozyskania/Nazwa projektu: Unia Europejska - Program ZPORR
 • Nr projektu: Z/2.20/III/3.1/144/04
 • Kwota ogółem: 1 821 694,93 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie ZPORR: 1 366 271,19 PLN
  - budżet państwa: 182 169,49 PLN
  - środki własne: 291 373,60 PLN
 • Data realizacji projektu: 2005 r.
 • Opis: W ramach projektu dokonano przebudowy dróg gminnych o długości 2,9 km. z nawierzchni żwirowej i brukowcowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego, wylonano: kanalizację deszczową o długości 742 mb, chodniki i wjazdy z kostki brukowej o pow. 3420,65 m2 i zieleńce o pow. 2103,25 m2 

2) Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Lisy, Mieszołki, Żelazki, Rostki, Mieczki, Jurzec Włościański, Jurzec Szlachecki, Cwaliny   

 • Źródło pozyskania: Bank Światowy
 • Nr projektu: C-66-073
 • Kwota ogółem: 572 061,16 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie: 171 617 PLN
  - środki własne: 400 444,16 PLN
 • Data realizacji projektu: 2002 - 2003 r.
 • Opis: W ramach projektu wykonano sieć wodociągową z rur PCV o długości 18,90 km. i przyłączy wodociągowych o długości 4,0 km. w liczbie 147 szt. 

3) Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, rurociągu tłoczonego ścieków wraz z przepompownią w Stawiskach   

 • Źródło pozyskania/Nazwa programu: Unia Europejska - Program SAPARD
 • Nr projektu: 734-1000114/03
 • Kwota ogółem: 261 376,46 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie: 182 964 PLN
  - środki własne: 78 412,46 PLN
 • Data realizacji projektu: 2004 r.
 • Opis: W ramach projektu wykonano sieć kanalizacyjną o długości 2,4 km. i 14 sztuk przyłączy kanalizacyjnych o długości 425 mb. 

4) Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Cedry   

 • Źródło pozyskania/Nazwa programu: Unia Europejska - Program SAPARD
 • Nr projektu: 734-1000117/03
 • Kwota ogółem: 237 023,74 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie: 165 916 PLN
  - środki własne: 71 107,74 PLN
 • Data realizacji projektu: 2004 r.
 • Opis: W ramach projektu wykonano sieć wodociągową z rur PCV 110,160 o długości 2,2 km. i 14 sztuk przyłączy wodociągowych o długości 658 mb. 


5) Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Stawiski, Kuczyny, Chmielewo, Barzykowo   

 • Źródło pozyskania/Nazwa programu: Unia Europejska - Program SAPARD
 • Nr projektu: 734-1000117/03
 • Kwota ogółem: 560 591,25 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie: 392 413 PLN
  - środki własne: 168 178,25 PLN
 • Data realizacji projektu: 2004 r.
 • Opis: W ramach projektu wybudowano 4,2 km sieci wodociagowej i przyłączono 42 gospodarstwa do wodociągu wiejskiego 

6) Przebudowa drogi gminnej Lisy, Żelazki, Mieczki Sucholaszczki 

 • Źródło pozyskania/Nazwa programu: Unia Europejska - Program SAPARD
 • Nr projektu 734-100043/02
 • Kwota ogółem: 338 810,63 PLN   
  w tym:
  - dofinansowanie: 237 167 PLN
  - środki własne: 101 643,63 PLN
 • Data realizacji projektu: 2003 r.
 • Opis: W ramach projektu dokonano przebudowy drogi gminnej o długości 2,2 km. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni 3,5 m. 
 • Władze administracyjne Stawisk od 1946 roku

1947 - 1948: Wróblewski Władysław - Burmistrz   
1948 - 1950: Karwowski Jan - Burmistrz   
1950 - 1952: Sanicki Franciszek - Przewodniczący MRN   
1952 - 1954: Chodnik Czesław - Przewodniczący MRN   
1954 - 1958: Gawrych Henryk - Przewodniczący MRN   
1958 - 1960: Gryguc Tadeusz - Przewodniczący MRN   
1960 - 1961: Baranowski Władysław - Przewodniczący MRN   
1961 - 1965: Gębarski Marian - Przewodniczący MRN   
1965 - 1967: Balicki Antoni - Przewodniczący MRN   
1967 - 1969: Klonowski Mieczysław - Przewodniczący MRN   
1969 - 1972: Gębarski Marian - Przewodniczący MRN   
1973 - 1975: Gębarski Marian - Naczelnik Gminy   
1975 - 1990: Krzywda Bolesław - Naczelnik Gminy   
1990 - 1991: Rybicki Jerzy - Burmistrz   
1991 - 1998: Bielawski Jerzy - Burmistrz   
1998 - 2002: Rybicki Jerzy - Burmistrz   
2002 -     -   : Waszkiewicz Marek - Burmistrz

 • Sławni w Stawiskach:

W Stawiskach urodzili się:  najwybitniejszy szachista Polski Akiba Rubinstein oraz płk. Stanisław Steczkowski ps. „Zagończyk”, waleczny żołnierz podczas II wojny światowej, odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody „Uroczysko Dzierzbia”, zajmujący powierzchnię 71,80 ha.

facebook