Dodana: 8 styczeń 2009 13:20

Zmodyfikowana: 8 styczeń 2009 13:20

Miasto KolnoDane podstawowe:
Liczba mieszkańców: 10 908
Powierzchnia: 25 km2


Kolno położone jest na zachodnim krańcu województwa podlaskiego na obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej, na szlaku drogi krajowej, prowadzącej z Kisielnicy do Orzysza. Kolno od zachodu graniczy z Puszczą Kurpiowską, a od północy z Puszczą Piska. Teren ten należy do obszaru „Zielonych Płuc Polski”.

Nadania praw miejskich, opartych na prawie chełmińskim, dokonał książę mazowiecki Janusz I, zwany Starszym w dniu 28 czerwca (lub 30 czerwca) 1425 roku.

Burmistrzem miasta Kolno jest obecnie Andrzej Duda.

Z Kolna pochodzi polski żeglarz Jan z Kolna (1435 – 1484), który jak twierdzą niektórzy historycy miał dotrzeć do Ameryki przed Kolumbem.

Zabytki w Kolnie:

Zespół kościoła parafialnego pw. Św. Anny

  • kościół, murowany, 1834-35
  • dzwonnica, murowana, 1862 r.

Cmentarz komunalny, rzymskokatolicki, 1809 r.

  • ogrodzenie i brama cmentarna
  • grób żołnierzy poległych pod Lemanem w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r.

Cmentarz komunalny, rzymskokatolicki

  • zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich, rosyjskich i polskich poległych w czasie I wojny światowej

Cmentarz żydowski, ok. 1817 r.

Kolno posiada nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny składający się z pełnowymiarowej hali sportowej i krytej pływalni.

Miasto oferuje przedsiębiorcom sprzyjające warunki do inwestowania.

facebook