Dodana: 9 styczeń 2009 12:42

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2021 18:51

Gmina Narew

Herb Gminy Narew    Wójt Gminy Narew - Andrzej Pleskowicz

    Urząd Gminy Narew

    ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

    tel. 85 681 60 16, fax: 85 873 35 35

    e-mail: narew@narew.gmina.pl

    link do strony internetowej gminy

 

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Kościół w Narwi

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.

Gmina Narew jest ponadto członkiem Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, którego podstawowym celem działania jest ochrona zlewni rzeki Narew i jej otoczenia. Ponad 30 kilometrowy odcinek Doliny Górnej Narwi przebiega praktycznie przez środek granic administracyjnych Gminy Narew, dzieląc gminę na dwie części (północną i południową). Obejmuje on swoim zasięgiem 11 wsi w gminie, w tym miejscowość Narew, od której pochodzi nazwa rzeki Narew. Dolina Górnej Narwi jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce i stanowi jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich oraz cechuje się szczególnie wysokim stopniem zachowania naturalnych walorów przyrodniczych.Ze względu na unikalne walory obszar ten jest jedną z największych w Polsce ostoi ptactwa błotno – wodnego (ostoja ptasia o randze europejskiej E30). Ze względu na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze dolina rzeki Narew często nazywana jest Polską Amazonią.

Miejsca warte odwiedzenia:

  • Kościól pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława.
  • Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
  • Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich
  • Szlak Świątyń Prawosławnych
  • Kraina Otwartych Okiennic
  • Podlaski Szlak Bociani.

Kościół w Narwi

źródło: Urząd Gminy Narew

oprac./fot. Władysław Tokarski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook