Dodana: 14 styczeń 2009 11:51

Zmodyfikowana: 14 listopad 2020 15:45

Gmina Nowinka

  Wójt Gminy Nowinka -Teresa Strękowska

  Urząd Gminy Nowinka

  Nowinka 33, 16- 304 Nowinka

  tel. 87 641 95 20, fax. 87 641 96 60    

  e-mail: sekretariat@gminanowinka.pl

  link do strony internetowej gminy

 

 

 

Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego w powiecie augustowskim, w sąsiedztwie granicy wschodniej w pobliżu przejścia granicznego Budzisko i Ogrodniki. Przez gminę przebiega ważny szlak komunikacyjny droga krajowa nr 8, która jest częścią tworzonej trasy Via Baltica, łączącej skandynawskie kraje nadbałtyckie z południem i zachodem Europy. Gmina obejmuje powierzchnię 204km² i ma charakter turystyczno- rolniczy.Występują tutaj tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych ( jeziora z lasami stanowią 68, 7% ogólnej powierzchni gminy).

Historia gminy Nowinka datuje się od XVI wieku, kiedy to następował proces zagospodarowywania obszarów leśnych. Powstały wówczas pierwsze osady leśne, które były zalążkiem pierwszych wsi. Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków to drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Monkiniach z początku XXw oraz Zespół Komunikacyjny Węgierskiej Wąskotorowej Kolei Leśnej, przebiegający częściowo przez teren gminy w miejscowościach Monkinie, Bryzgiel i Krusznik. Obiektem zabytkowym niewpisanym do rejestru zabytków jest siedziba Urzędu Gminy w Nowince, z lat 20 XX w.W Gminie Nowinka pojawia się wiele inicjatyw gospodarczych opartych o walory przyrodniczo – krajobrazowe gminy. Są to przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, które oferują miejsca zbiorowego wypoczynku. Poszczególne gospodarstwa przygotowały domowe kuchnie i wygodne pomieszczenia na przyjęcie spragnionych ciszy i spokoju mieszkańców miast. Możliwe jest organizowanie grzybobrania, zbierania jagód, poziomek czy malin. Zimą czekają bojery i polowania oraz kuligi. Latem wycieczki krajoznawcze, kąpiele, sporty wodne. Gospodarstwa te oferują różne formy zakwaterowania są zróżnicowane pod względem jakości świadczonych usług.

Dzięki samorządowym inwestycjom i przeznaczeniem znacznych środków na rozwój infrastruktury technicznej, teren gminy zyskał uzbrojenie terenów w kanalizację i wodociągi, lepsze sieci  lokalnych dróg. Wójt Gminy Nowinka-Marek Leszek Motybel stara się być skutecznym w pozyskiwaniu środków pomocowych zarówno z programów unijnych, jak i krajowych.


Budynek Urzędu Gminy


Najważniejsze wykonane w ostatnich latach osiągnięcia inwestycyjne w gminie to:

1.„Modernizacja drogi powiatowej 40826 Monkinie- Danowskie- Tobołowo z wykorzystaniem funduszy przedakcesyjnych PHARE SSG 2000, Małe Inwestycje Infrastrukturalne” – realizacja projektu 2003-2004

2.„ Wodociągowanie miejscowości Gatne I, Szczeberka, Szczebra” - projekt współfinansowany z EFRR w ramach ZPORR, Priorytet III, Działanie 3.2 – realizacja projektu 2005r

3. „Wspieranie współpracy z partnerem ze Wschodu poprzez rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej w Gminie Nowinka” zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych PHARE- 2003 -realizacja projektu 2005-2006r

4.„Modernizacja drogi gminnej Szczepki- Cisówek – projekt dofinansowany w ramach PHARE 2002 Program Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego, Schemat Wsparcia, Wsparcie Infrastrukturalne, - realizacja projektu 2005r

5. „ Modernizacja drogi gminnej Bryzgiel- Krusznik”, w ramach ZPORR, Priorytet III, Działanie 3.1- realizacja projektu 2006r

6. Wspólny projekt realizowany przez Suwalska Izbę Rolniczo- Turystyczna najbliższych partnerami min. Gminą Nowinka pod nazwą „ Balic Sea Cycling- rozwój infrastruktury zintegrowanej sieci tras rowerowych Suwalszczyzny” współfinansowanych ze środków Funduszu Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej ( BRIPF) – realizacja 2006r

7. Wspólny projekt Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej „ Rozbudowa Infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko- białoruskim” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG III A- realizacja projektu 2006-2007r.

Inwestycje te finansowane były ze środków własnych gminy oraz w dużej mierze wspomagane funduszami strukturalnymi z Unii Europejskiej, które skutecznie gmina pozyskuje od kilku lat.

Pomimo niebogatego budżetu gminy tempo rozwoju naszej gminy jest ogromne w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Gmina posiada wieloletni Plan Rozwoju Lokalnego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w których prezentujemy  potencjalnym inwestorom bardzo szeroką i konkretną ofertę.

Dowodem na to, że gmina jest przychylna inwestorom, było przyznanie w 2005r gminie certyfikatu i tytułu „ Gmina Fair Play”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Będąc na terenie gminy Nowinka poznają Państwo piękno tych terenów oraz odkryją wiele nieznanych dotąd, a ciekawych miejsc, położonych często poza głównymi szlakami turystycznymi.

facebook