Dodana: 12 listopad 2012 11:51

Zmodyfikowana: 18 marzec 2020 12:41

Zarządzanie drogami publicznymi

 Obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Podlaskiego wykonuje jednostka budżetowa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Na stronie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku znajdują się informacje na temat:

- standardu dróg wojewódzkich;

- remontów dróg wojewódzkich;

- utrudnieniach w ruchu na drogach wojewodzkich.

 

Dane adresowe:

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok
tel. 85 67 67 130

faks 85 67 67 153

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

www.pzdw.bialystok.pl

SCHEMAT ZARZĄDZANIA DROGAMI PUBLICZNYMI

Kategoria drogi publicznej

krajowe **)

wojewódzkie **)

powiatowe **)

gminne

wszystkie drogi publiczne w granicach miast na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

Zarządca drogi

Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych

Zarząd Województwa

Zarząd Powiatu

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

Jednostka *) organizacyjna (pomocnicza) będąca zarządem drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autrostrad

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Powiatowy Zarząd Dróg

Zarzad Dróg

Zarząd Dróg

*) może być utworzona przez sejmik, radę powiatu lub radę gminy
**) za wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook