Dodana: 22 grudzień 2003 09:39

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2003 09:39

Instytucje otoczenia biznesu

Instytucje otoczenia biznesu pełnią istotna rolę w codziennym obrocie gospodarczym. Również w naszym regionie funkcjonuje cały szereg akredytowanych instytucji, służących przedsiębiorcom oraz osobom pragnącym rozpocząć prowadzenie własnej działalnosci gospodarczej.

A g e n c j e

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach,
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A,
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97,
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl
www.ares.suwalki.pl/

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
ul. M. C. Skłodowskiej 1 18-400 Łomża
tel/fax 86 216 33 26;
www.podlaskie.org.pl.

Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, 15-950 Białystok
tel./ fax: +48 85 742 12 12
http://www.not.bialystok.pl/

Centrum Promocji Podlasia
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A
15-111 Białystok
tel.: 085 651 41 46, fax: 085 651 41 48
e-mail: biuro@cpp.bialystok.pl
www.cpp.bialystok.pl

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Noniewicza 10 lok. 426
16-400 Suwałki
tel.: + 48 (0-87) 562 84 77
fax: + 48 (0-87) 562 84 78
www.park.suwalki.pl

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
Tel./Fax: (+48 87) 565 22 17 /  (+48 87)  565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
www.ssse.com.pl


F u n d a c j e

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel.: 85 740-86-83, fax: 85 740-86-85
www.pfrr.bialystok.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
ul. Kościuszki 62
16-400 Suwałki
tel. 87 565 13 86, fax : 87 565 13 86 wew. 201
www.frp.pl

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
5-441 Białystok
tel. 85 653-77-00, fax 85 732-95-05
www.bfkk.pl

Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny
ul. św.Rocha 11/1 lok. 409, 502-503
15-879 Białystok
tel. (085) 73 99 527
e-mail:info@fundacjarise.pl
www.fundacjarise.pl

FRDL - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
tel. 085 732-17-88
     085 732-09-09
fax 085 732-94-84
www.frdl.bialystok.pl


F u n d u s z e

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.o
15-073 Białystok
ul. Starobojarska 15
tel.: 85 740-86-83, fax: 85 740-86-85

Fundusz Pożyczkowy
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul.Noniewicza 12A
tel. 87 5666106; fax 87 5667497

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. T. Kościuszki 62
Suwałki, 16-400,
087 565 14 11

Łomżyński Fundusz Pożyczkowy w ARR S.A. w Łomży
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
ul. M. C. Skłodowskiej 1
118-400 Łomża,
tel. 86 2163326; fax 86 2163326

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. 86 216-33-26

I z b y   g o s p o d a r c z e

Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Antoniukowska 7
15-017 Białystok
tel.: 85 652-56-45, fax: 85 664-74-11
www.iph.bialystok.pl

Izba Rzemieślnicza
ul. Warszawska 6
15-062 Białystok
tel. 85 743-61-41, fax: 85 743-54-03
www.rzemioslo.bialystok.pl
izba@rzemioslo.bialystok.pl

S t o w a r z y s z e n i a

Podlaskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Al. 1000-lecia P.P. 4
15-111 Białystok
tel. 85 662-30-05, fax: 85 662-30-11

Suwalskie Stowarzyszenie Pracodawców
ul. Kościuszki 62
16-400 Suwałki
tel. 87566 76 30

Podlaski Klub Biznesu
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-555 Białystok
tel./fax: 85 741-21-94
www.podlaskiklubbiznesu.pl

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Rynku Pracy
ul. Wojska Polskiego 113
Łomża, 18-402
tel/fax: 86 216-53-03

Wschodnie Towarzystwo Gospodarcze
ul. Sienkiewicza 3
15-432 Białystok
tel./fax: 85 743-56-52

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 55 A
15-950 Białystok
Tel/fax: 85 675-36-35

Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców
ul. Świętego Rocha 13/15
15-879 Białystok
tel.: 85 744-59-54, fax: 85 742-80-21

Regionalny Związek Pracodawców "Nasz Produkt - Nasz Handel"
ul. Rynek Kościuszki 15
15-950 Białystok
tel. 85 742-45-74, fax: 85 742-49-87

Business Center Club
ul. Lipowa 3
15-424 Białystok
tel. 85 742-50-61, fax:85 742-58-00

I n k u b a t o r y

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UwB
Uniwersytet w Białymstoku
Ul. Warszawska 63, lok.134 A, 15-062 Białystok
Łukasz Siemieniuk - tel. 515229807
e-mail: lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSFiZ
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
Lukasz Siemieniuk
tel. 515229807
email: lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl

I n n e

Białostocka Spółdzielnia Kupców "Kawaleryjska"
ul. Dąbrowskiego 14
15-872 Białystok
tel. 85 652-26-82

Podlaskie Forum Gospodarcze
 ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel. 85 652 56 45, fax 85 664 74 11

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm
ul. Antoniukowska 7
15 – 950 Białystok
tel. 85 6525645, faks 85 6647411

pozostałe linki:

www.eksporter.gov.pl  - Portal promocji eksportu
www.polishexport.info -   POLEX - Polski Eksport
www.parp.gov.pl  - Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
www.paiz.gov.pl  - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook