Dodana: 16 luty 2004 12:29

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:29

Program Rozwoju Kadr MŚP

Program Rozwoju Kadr MSP jest jednym z komponentów projektu "Rozwój Zasobów Ludzkich - Promocja Zatrudnienia i RZL" realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Spójność Społeczna i Gospodarcza PHARE 2001. Program jest skierowany do właścicieli i pracowników sektora MSP, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w branżach ważnych dla ekonomicznego rozwoju regionu. Zaliczyć do nich należy: przetwórstwo żywności, budownictwo, elektronikę, handel, turystykę i IT. W ramach programu przeszkolonych zostanie 1000 osób z województwa podlaskiego. Projekt realizuje konsorcjum w składzie: IMC Consulting (lider), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oraz Lubelska Fundacja Rozwoju.

Szkolenia w ramach programu dofinansowane są w 80% z budżetu projektu. W przypadku małych i średnich firm, które w ciągu ostatnich trzech lat wykorzystały ponad 100 tys. euro pochodzących ze środków pomocy publicznej, dofinansowanie będzie niższe i wyniesie 50%.

Więcej informacji na www.poz.info.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook