Dodana: 16 luty 2004 12:30

Zmodyfikowana: 16 luty 2004 12:30

Dokapitalizowanie firm z sektora MŚP

                        

Brak solidnej bazy kapitałowej jest główną barierą w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Słaba pozycja kapitałowa ogranicza wzrost przedsiębiorstwa, utrudnia ubieganie się o kredyt, uniemożliwia rozwój technologiczny. Z pomocą regionalnym przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania kapitału wychodzi Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. PFK może zainwestować w jedną spółkę do 800 tys. zł. poprzez objęcie mniejszościowego udziału w kapitale spółki, pożyczkę, leasing środków trwałych.

                                    

W 2003 PFK przeprowadził 3 nowe inwestycje kapitałowe na łączną kwotę 1 200 000 zł. Dodatkowo dokapitalizował kwotą 795 000 złotych spółki, w które fundusz zainwestował w latach poprzednich.
Na koniec 2003 roku Podlaski Fundusz Kapitałowy zaangażowany był w 11 spółek min. Stekop S.A., Merinosoft Sp. z o.o., Target Polska Sp. z o.o., Jazon Sp. z o.o., Bial-Meble Sp. z o.o., Diagnosis Sp. z o.o.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook