Dodana: 18 luty 2004 13:24

Zmodyfikowana: 18 luty 2004 13:24

Centrum Euro Info - EIC PL 411

  Przedsiębiorcy poszukujący informacji dotyczących Unii Europejskiej, m.in. w zakresie źródeł finansowania sektora MŚP, polityki Unii dotyczącej wdrażania systemów jakości, standaryzacji i certyfikacji, tworzenia Jednolitego Rynku oraz innych skorzystać mogą z pomocy Podlaskiego Centrum Euro Info (EIC PL411).

EIC jest organizatorem seminariów i  konferencji (w 2004 roku przeprowadziło jest 28; udział w nich wzięło 1424 przedsiębiorców z Podlasia) oraz szkoleń. Organizuje również misje gospodarcze, podczas których przedsiębiorcy mają okazję przeprowadzić bezpośrednie rozmowy i spotkania handlowe. W ubiegłym roku 16 podlaskich firm uczestniczyło w misji na Litwę.

Centrum Euro Info udziela również porad przedsiębiorcom w zakresie dostosowywania się do unijnych norm. I tak  w 2003 roku Podlaskie EIC udzieliło odpowiedzi na 930 zapytań od przedsiębiorców z Podlasia. Zapytania dotyczyły m.in. aspektów prawnych obowiązujących w UE, programów pomocowych, dyrektyw, Phare, rynków europejskich.

 

SERWIS BIZNESOWY - współredagowany przez: Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook