Dodana: 21 październik 2003 12:25

Zmodyfikowana: 21 październik 2003 12:25

Mienie Województwa

Na początek – co nazywamy Mieniem Województwa? Otóż jest to własność i inne sprawy majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

Oto zakres naszych obowiązków:

- ewidencjonowanie nieruchomości,
- zapewnianie wyceny nieruchomości,
- sporządzanie planu wykorzystania zasobu,
-zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
-wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
-sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
- oddanie w użytkowanie wieczyste,
-obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
-wnoszenie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek,
-oddawanie w najem, dzierżawę lub użyczenie,
- oddawanie w trwały zarząd,
-wyposażanie w nieruchomości wojewódzkich osób prawnych.

Jak nas znaleźć ?

Zapraszamy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00–15:00

Referat Mienia VI p. pok. 616
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

tel. (85) 7497506;  tel (85) 7497507
mienie@umwp-podlasie.pl

Chcesz wiedzieć więcej ?

Zapoznaj się z treścią ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

ustawa o samorzadzie wojewodztwa.doc

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook