Dodana: 10 marzec 2005 08:29

Zmodyfikowana: 10 marzec 2005 08:29

Zarządzanie drogami publicznymi

 Obowiązki zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Podlaskiego wykonuje jednostka budżetowa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6e-mail: sekretariat@wzp.wrotapodlasia.pl Na stronach Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku znajdują się informacje na temat:- standardu dróg wojewódzkich,- remontów dróg wojewódzkich,- utrudnieniach w ruchu na drogach wojewódzkich.

SCHEMAT ZARZĄDZANIA DROGAMI PUBLICZNYMI

Kategoria drogi publicznej

krajowe **)

wojewódzkie **)

powiatowe **)

gminne

wszystkie drogi publiczne w granicach miast na prawach powiatu z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

Zarządca drogi

Ministerstwo Infrastruktury Departament Dróg Publicznych

Zarząd Województwa

Zarząd Powiatu

Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

Jednostka *) organizacyjna (pomocnicza) będąca zarządem drogi

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autrostrad

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Powiatowy Zarząd Dróg

Zarzad Dróg

Zarząd Dróg

*) może być utworzona przez sejmik, radę powiatu lub radę gminy
**) za wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook