Dodana: 11 czerwiec 2008 09:40

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2008 09:40

V PODLASKIE FORUM GIS

Marszałek Województwa Podlaskiego

Geodeta Województwa oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Białymstoku

organizują w Augustowie w dniach 28-30 sierpnia 2008 roku "V PODLASKIE FORUM GIS"

pt.„Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce a dyrektywa INSPIRE”.

OGÓLNY PROGRAM FORUM

 

                            Dzień pierwszy (28.08.2008)

 

do 1200

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników

 

godz. 1200 – 1215

Pwitanie uczestników Forum przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Głównego Geodetę Kraju, Starostę Powiatu Augustowskiego i Burmistrza miasta Augustów

 

 

godz. 1215 – 1430 sesja referatowa

 

- „Informacja geodezyjna i kartograficzna jako podstawa funkcjonowania administracji publicznej” – Adam Iwaniak – wiceprezes GUGIK, Warszawa.

- „Polska infrastruktura danych przestrzennych w świetle dyrektywy INSPIRE – za i przeciw” – Edward Mecha – Stowarzyszenie GISPOL

- „Zakres spełniania norm europejskich dotyczących infrastruktury informacji geoprzestrzennej zdefiniowanej w Dyrektywie INSPIRE z produktami pochodzącymi z zobrazowań satelitarnych uzyskanych z systemu IKONOS” – Jerzy Wiśniowski – SCOR, Komorowo.

- „Węzeł regionalny Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek – WASKO, Gliwice.

 

godz. 1430 – 1530

  Obiad

godz. 1530 – 1800 - sesja referatowa z przerwą na kawę

 

- „Integracja baz katastralnych, mapy zasadniczej i map topograficznych w świetle standaryzacji danych” – Ludmiła Pietrzak -  
- InterTIM, Suwałki.

- „Kataster OnLine jako węzeł powiatowy infrastruktury danych przestrzennych” -  Dariusz Cieśla – Intergraph, Warszawa

- „EWMAPA jako narzędzie dla INSPIRE” – Krzysztof Borys – GEOBID, Katowice

- „Bezpieczeństwo usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej” – Sebastian Podlasek – WASKO, Gliwice.

- „Przegląd współczesnych możliwości prezentacji danych przestrzennych w Internecie" – Piotr Jurczak, Zbigniew Malinowski

    - GEO-SYSTEM  Sp. z o.o., Warszawa

 

 godz. 1730 – 1800  DYSKUSJA

 

                             Dzień drugi (29.08.2008)

 

godz. 915 – 1330  - sesja referatowa

 

- „Prognoza wpływu zmian klimatu na przydatność rolniczą gleb województwa podlaskiego” – Tomasz Stuczyński - IUNiG PIB, Puławy.

- „Zastosowanie narzędzi GIS w analizie budowy geologicznej terenu na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego” – Grzegorz Kwiatkowski – Biebrzański Park Narodowy, Twierdza Osowiec.

- „Modelowanie danych przestrzennych z zastosowaniem uogólnionej klasy obiektów” – Arkadiusz Stasiak – INFOKART, Warszawa.

 

godz. 1045 – 1115 - przerwa na kawę

 

- "Rola Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tworzeniu krajowej infrastruktury danych przestrzennych"

     -Waldemar Izdebki - Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, GEO-SYSTEM  Sp. z o.o., Warszawa

-  „Zarządzanie Zasobem Wojewódzkim” – Adam Augustynowicz – OPEGIEKA, Elbląg

- „Problemy certyfikacji serwisu czasu rzeczywistego ASG EUPOS w aspekcie pozyskiwania wiarygodnych danych przestrzennych” – Stanisław Oszczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

- „Nowe rozwiązania wielkoformatowe HP dla GIS” - Wiesław Makówka – HP, Warszawa i Danuta Karaś – KWANT, Ostrołęka.

- Prezentacja sprzętu firmy Leica Geosystems

 

godz. 1300 – 1330 DYSKUSJA                                                                                             

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook