Dodana: 31 maj 2006 07:45

Zmodyfikowana: 31 maj 2006 07:45

Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów w Województwie Podlaskim.

W dniu 30 maja 2006 roku odbyła się konferencja związana
z prezentacją monografii dotyczącej wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów  w Województwie Podlaskim. 

Współautorem i prezenterem wspomnianej pracy był specjalista z dziedziny gleboznawstwa i ochrony środowiska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach dr Tomasz Stuczyński.

Konferencja podsumowywała prowadzone od pięciu lat w województwie podlaskim prace dotyczące budowy Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej, jak również pokazywała jego wykorzystania w praktyce.

Podczas trwania konferencji zaprezentowano po raz pierwszy książkę opracowaną na podstawie kilkuletnich badań i doświadczeń dotyczących ochrony gruntów. Monografia powstała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego dzięki środkom Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów w Województwie Podlaskim zgromadzono do tej pory około 90 warstw tematycznych. Są to między innymi: mapa glebowo rolnicza, numeryczna mapa gruntowych dróg rolniczych i pilności ich utwardzania, mapa erozji wodnej powierzchniowej, mapa erozji wietrznej, mapa zmian powierzchni leśnych od roku 1914 do 2001 r., mapy gleb marginalnych, gruntów odłogowanych, wysadzinowości, zakwaszenia gleb i inne.

System ma służyć przede wszystkim:

- wsparciu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawa do uzasadnienia alokacji środków unijnych,

- bieżącemu monitoringowi zmian stanu użytkowania gruntów i degradacji gleb,

- wsparciu planowania przestrzennego.

Województwo podlaskie przoduje w dziedzinie ilości opracowanych danych GIS w tematyce Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej.

Dalszy rozwój systemu zmierza w kierunku aplikacji umożliwiających interaktywne korzystanie z jego zasobów przez różnych użytkowników i samodzielną realizację analiz, zmierzających do uzyskania niezbędnej informacji z poszczególnych warstw tematycznych.

W drugiej części konferencji dr Jan Jadczyszyn zaprezentował przeglądarkę opracowaną na potrzeby ZSIoRPP, która umożliwia analizę zgromadzonych danych. Przeglądarka wraz z bazami danych została przekazana Starostwom Powiatowym do wykorzystania w ich codziennej pracy.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook