Dodana: 11 maj 2019 11:05

Zmodyfikowana: 11 maj 2019 11:05

Zostań dawcą czasu!

Wolontariat koleżeński „Mary i Max” to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Poszukiwani są wolontariusze, którzy zechcą poświęcić swój czas innym osobom. Wiele osób z autyzmem i zespołem Aspergera cierpi z powodu braku znajomych i przyjaciół.

Ilustracja do artykułu wolontariat1.jpg

Jak to działa? Organizator na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów dobiera uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, charakter, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres minimum 8 miesięcy.

Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza.

Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia osób  biorących udział w programie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny, mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu.

By stać się wolontariuszem programu należy:

 

WYPEŁNIĆ FORMULARZ –  wypełnij formularz zgłoszeniowy do programu (dostępny na stronie www.wolontariatkolezenski.pl) i dołącz do Bazy Wolontariuszy.

 

CZEKAĆ NA KONTAKT – organizator skontaktuje się jeśli zgłosi się do niego osoba z autyzmem w podobnym wieku i ze zbliżonymi zainteresowaniami.

 

PODJĄĆ DECYZJĘ – do wolontariusza należy decyzja, czy może wziąć udział w programie i stać się kolegą lub koleżanką osoby z autyzmem.

 

PODZIELIĆ SIĘ CZASEM – organizator zapewnia profesjonalne szkolenia i wsparcie na każdym etapie udziału w programie – nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedzy na temat autyzmu.

 

Liderem projektu jest Stowarzyszenie  Innowacji Społecznych „Mary i Max” z Warszawy. Na terenie województwa podlaskiego projekt realizowany jest przez Fundację LABORO.

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Źródło: organizator, opr. ms

Fot. Pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook