Dodana: 27 luty 2020 12:30

Zmodyfikowana: 27 luty 2020 12:51

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Umiejętność pracy w systemie Witkac oraz nowe wzory ofert, sprawozdanie, określanie rezultatów i ich monitorowanie - to główne tematy szkolenia skierowanego do organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podlaskiego. Spotkania odbędą się w poniedziałek (02.03) i środę (04.03) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Kard.St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (dzień do wyboru). Początek o godz. 10:00 w sali 115 (I piętro).

Ilustracja do artykułu Szkolenie KGW-22.jpg

Szkolenia poprowadzi Katarzyna Łotowska, Dyrektor Biura Ośrodka Wspoerania Organizacji Pozarządowych wraz z Agnieszką Olender, animatorką Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok.

Zapisy prowadzone są przez Katarzynę Ancipiuk, Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

oprac. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook