Dodana: 5 lipiec 2019 12:41

Zmodyfikowana: 5 lipiec 2019 12:41

Nie jestem Głuchy na kulturę – wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" zaprasza osoby z niepełnosprawnością słuchu z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnych projekcie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę - wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO”. Wyjazd i warsztaty muzealne odbędą się od sierpnia do października 2019r.

Ilustracja do artykułu IKONA.jpg

Zadanie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę - wyjazd tematyczny szlakiem zabytków UNESCO” to projekt, który będzie polegał na realizacji wyjazdu tematycznego z nieodpłatnym udziałem osób z niepełnosprawnością słuchu do ważnych i wyjątkowych miejsc dla kultury narodowej - muzeów położonych na Małopolskiej Trasie Światowego Dziedzictwa UNESCO (Kraków, Wieliczka, Oświęcim). Wyjazd poprzedzony będzie warsztatami muzealnymi o różnej tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, oraz spacerem edukacyjno - kulturalnym po Starówce Warszawskiej wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Zadanie ma na celu umożliwienie czynnego uczestnictwa w kulturze osób z dysfunkcją słuchu, które z powodu bariery w komunikowaniu się mają znacznie utrudniony dostęp do życia kulturalnego i społecznego, wyrównywanie szans i zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej tych osób. Ponadto celem projektu jest poszerzenie ich wiedzy i popularyzacja dziedzictwa o znaczeniu narodowym wśród beneficjentów zadania. Realizacja projektu przyczyni się również do poszerzenia wiedzy historycznej osób z dysfunkcją słuchu.

 

Projekt będzie dostosowany do sposobu komunikowania się osób niesłyszących poprzez udział w nim opiekunów tłumaczy języka migowego.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w partnerstwie z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej oraz Towarzystwem Przyjaciół Warszawy.

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: spn.migiem@gmail.com

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Kultura Dostępna”.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook