Dodana: 22 grudzień 2020 09:09

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2020 10:53

Nabór członków komisji konkursowych

Od wtorku (22.12) przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych w 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego.

Podpisywanie dokumentu w teczce z logo województwa - żubrem z pikseli.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z załączonym formularzem. Niezbędne jest także oświadczenie RODO. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować kancelarii ogólnej urzędu marszałkowskiego. Mieści się ona przy ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Zamkniętą kopertę należy opatrzyć opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2021”.

Zgłoszenia można też dokonać elektronicznie na adres: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl. W tym przypadku w tytule maila należy również wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2021”.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 stycznia przyszłego roku.

Oprac.: Małgorzata Sawicka, fot. Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook