Dodana: 16 październik 2020 15:46

Zmodyfikowana: 22 październik 2020 09:08

Marszałek województwa przewodniczącym Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Marszałek Artur Kosicki został przewodniczącym, a wicemarszałek Stanisław Derehajło wiceprzewodniczącym Prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, która w środę (14.10) zainaugurowała swoją działalność.

Grafika ze zdjęciem marszałka Kosickiego. Obok informacja o jego wyborze na przewodniczącego PRRPP

Skupia ona przedstawicieli firm, jednostek naukowych i samorządów z województwa podlaskiego, którzy znają specyfikę lokalnego rynku i orientują się w sytuacji podlaskich przedsiębiorców.

Rada powstała z inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości i ma działać na rzecz budowania konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw w obszarze możliwości wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

- Powołanie Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości jest ważnym krokiem dla rozwoju województwa podlaskiego. To doskonała platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także budowania zaufania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w unowocześnianie sektora przedsiębiorstw – powiedział Wrotom Podlasia marszałek Kosicki po otrzymaniu nominacji.

Powstające w całym kraju fora wojewódzkie są częścią programu Polski Przemysł Przyszłości. Poza nimi, w ekosystemie przemysłu 4.0 działają też organizacje z wiedzą i kompetencjami biznesowymi oraz instytucje jak PARP i NCBR, przygotowujące finansowanie nowoczesnych produktów i procesów. Pierwsza Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości została powołana w województwie wielkopolskim. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podobnych zespołów w województwie dolnośląskim i zachodniopomorski. Docelowo specjalistyczne fora mają powstać we wszystkich województwach i zająć się upowszechnianiem technologii przemysłu 4.0. Dzięki nim przedsiębiorcy uzyskają łatwy dostęp do szkoleń, warsztatów oraz ekspertów doświadczonych we wdrażaniu nowych rozwiązań.

oprac. Małgorzata Sawicka

fot. Platforma Przemysłu Przyszłości

***

Skład Rady na Podlasiu
Poza marszałkiem Arturem Kosickim i i wicemarszałkiem Stanisławem Derehajło, do prezydium weszli jeszcze Roman Kaczyński, Adam Kamiński, Witold Karczewski, Rafał Mejsak, Anna Moskwa, Bogumiła Powichrowska i Sebastian Rynkiewicz. Poniżej pełny skład Rady:

Robert Ciborowski – rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Stanisław Derehajło – wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Edward Hościłowicz – rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Roman Kaczyński – naukowiec, autor patentów przemysłowych
Adam Kamiński – dyrektor operacyjny klastra technologicznego Infotech
Witold Karczewski – szef Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
Artur Kosicki – marszałek Województwa Podlaskiego
Tomasz Kozłowski – prezes Podlaskiego Związku Pracodawców
Stanisław Łuniewski – współwłaściciel i dyrektor spółki PU-A ASTWA
Rafał Mejsak – prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji
Marcin Moniuszko – prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Anna Moskwa – wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
Bogdan Nowicki – prawnik, dziekan Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich
Henryk Owsiejew – przewodniczący rady nadzorczej spółki Malow
Bogumiła Powichrowska – naukowiec, prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
Sebastian Rynkiewicz – koordynator Klastra Obróbki Metali
Grzegorz Rytelewski – prezes Izby Gospodarczej w Łomży
Bogdan Sadowski – prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach
Dariusz Sapiński – prezes Grupy Mlekovita
Jacek Stolarski – wiceprezes firmy SaMASZ
Wojciech Strzałkowski – menadżer i przedsiębiorca.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook