Dodana: 15 grudzień 2020 13:10

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2020 13:22

Konkurs grantowy „Razem możemy więcej”

Do 100 tys. zł na realizację projektu może otrzymać każda organizacja pozarządowa biorąca udział w konkursie grantowym „Razem możemy więcej”. To jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie, organizowany w tym roku już po raz dziewiąty. Tegoroczna pula konkursowa to aż milion złotych.

Tabliczka na ścianie z napisem Gabnet lekarski
  • Pula środków przeznaczona na realizację IX edycji konkursu: 1 mln zł
  • Maks. dofinansowanie do jednego projektu: 100 tys. zł.
  • Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2020 roku do godz. 23:59

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Dzięki niemu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które bezpośrednio wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków. Zasadą obowiązującą w konkursie, że jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt. Aby zaaplikować o grant na jego realizację, wniosek i dokumenty należy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 8 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 18 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych.  

Szczegóły na stronie Fundacji

Źródło: DOZ Fundacja dbam o zdrowie, oprac.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook