Dodana: 20 listopad 2020 08:45

Zmodyfikowana: 20 listopad 2020 11:50

Fundacja OKNO NA WSCHÓD wspiera represjonowanych Białorusinów

Zaledwie 60 km dzieli stolicę województwa od granicy z Białorusią. Z tego powodu nasze miasto jest często pierwszym punktem docelowym, do którego zmierzają białoruscy uchodźcy polityczni. Ważne, aby mogli liczyć tu na wsparcie. Centrum Wsparcia Cudzoziemców, działające przy Fundacja OKNO NA WSCHÓD od kilku lat wspiera w adaptacji i integracji cudzoziemców mieszkających w Białymstoku.

Grafika. Zarys lini niebieskich budynków  na białym tle

Ostatnie wybory prezydenckie na Białorusi dały początek masowym protestom obywateli oraz brutalnym, prowadzonym na szeroką skalę represjom ze strony białoruskich władz. Reżim bezwzględnie rozprawia się z przedsiębiorcami, szeregowymi pracownikami firm publicznych i prywatnych, studentami, pracownikami akademickimi, jak i z urzędnikami nielojalnymi wobec systemu. Ludzie są usuwani z zakładów pracy, szkół i uczelni oraz poddawani są różnorakim szykanom, z pobiciem na komisariatach na czele. Ostatecznie wielu z nich podejmuje dramatyczną decyzję o szukaniu schronienia za granicą.

W Białymstoku takie osoby mogą liczyć na pomoc Centrum Wsparcia Cudzoziemców (www.belostok.pl). Od października, w ramach Centrum został uruchomiony Program pomocy Białorusinom „Białystok dla Białorusi”. Celem programu jest kompleksowa pomoc i wsparcie obywateli Białorusi, którzy w związku z prześladowaniami zostali zmuszeni do opuszczenia swego kraju.

Każda osoba represjonowana, która skontaktuje się z Centrum otrzyma wsparcie konsultanta m.in. w zakresie legalizacji pobytu, pracy i edukacji oraz spraw związanych z życiem codziennym. Dodatkowo Centrum oferuje wsparcie psychologa, prawnika oraz tłumacza przysięgłego. W formie zdalnej prowadzone są również kursy języka polskiego, co umożliwia udział w nich osobom przebywającym na kwarantannie lub w ośrodkach dla uchodźców.

Od października Centrum objęło wsparciem 106 osób. Do Fundacji zgłaszają się tak pojedyncze osoby, jak i całe rodziny. Często są to ludzie pozbawieni środków do życia, po raz pierwszy przebywający za granicą, którzy mają problem z odnalezieniem się w nowej dla nich rzeczywistości. Nie mają pracy, stałego miejsca zamieszkania, a ich dzieci pozbawione są możliwości kontynuowania nauki. Wszystkich podopiecznych Centrum łączy to, że do zamieszkania w Polsce nie byli przygotowani, a decyzję o ucieczce z ojczyzny musieli podjąć pod presją czasu.

Do współpracy zapraszamy osoby, organizacje pozarządowe, instytucje oraz przedsiębiorców, którzy nie są obojętni na aktualną sytuacją na Białorusi i chcą wesprzeć Fundację OKNO NA WSCHÓD (www.onw.org.pl)  i jej działania.  W szczególności poszukiwani są lektorzy języka polskiego, rosyjskojęzyczni psycholodzy, prawnicy oraz pracodawcy gotowi zatrudnić Białorusinów.

źródło: Fundacja OKNO NA WCHÓD, oprac. Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook